Kontakt | English Nook

captcha

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem danych osobowych zawartych formularzu kontaktowym jest Monika Franczuk-Frysz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego Monika Franczuk-Frysz z siedzibą w Żorach, kod 44-240, ul. Rybnicka 92, NIP 6511324971, REGON 240180068. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do kontaktu z Administratorem danych. Dane osobowe podane przez Pana/Panią przetwarzane będą w celach: (i) odpowiedzi i realizacji zgłoszenia kontaktu - na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych; (ii) ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami - na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Dane, mogą być udostępniane następującym podmiotom:  firmom informatycznym - operatorowi systemów informatycznych, operatorowi systemów płatniczych, ewentualnie specjalistom współpracującym z nami w celu przeprowadzenia zajęć, instytucjom egzaminacyjnym, podmiotom z którymi stale współpracujemy na podstawie łączących nas umów m.in kancelariom prawnym. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Dane będą przetwarzane przez okres roku od czasu przesłania zgłoszenia kontaktowego. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

English Nook

e-mail ,  
tel: 512-110-206

NIP: 651-132-49-71
nr konta: ING o/Żory, nr konta: 15 1050 1676 1000 0090 6936 4009