Zapisy


Dane kursanta

Dane podpisującego umowę

* oświadczam że zapoznałem się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Szkoły EnglishNook oraz akceptuję wszystkie jego warunki. Rozumiem, że poprzez wysłanie formularza zapisu dokonuje aktu zawarcia umowy na odległość od której przysługuje mi prawo odstąpienia bez podania przyczyny w ciągu 14 dni poprzez wysłanie stosownej informacji, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.


* Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego treści, dotyczących oferty EnglishNook na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.)


Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EnglishNook w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)


* Wyrażam zgodę na nagrywanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku i wypowiedzi mojej lub mojego dziecka związku z udziałem w nagranej lekcji prowadzonej przez Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego na platformie EnglishNook oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnianie zarejestrowanego wizerunku, głosu i wypowiedzi przez Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego w celach informacyjnych, edukacyjnych Kursanta/Kursantów uczestniczących w tychże zajęciach online


captcha